Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Български счетоводител - бюлетин

2021-10-20 18:16:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   20.10.2021 УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2021/07 от 13 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница

Copyright БНБ


2021-10-20 13:45:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

       323 земеделски стопани ще получат компенсации по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“ . В периода на приема, който се осъществи от 1 до 15 октомври, за подпомагане са кандидатствали общо 326 розопроизводители. От тях трима не са одобрени за подпомагане. Схемата, която се прилага за първи път в България, е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Утвърденият бюджет за целевата помощ е в размер на 2 млн. лв.
     Допустимите за финансиране 323 земеделски стопани са подали заявления за 998,57 хектара (9 985,7 декара) площи с маслодайна роза. Най-много са кандидатите от област Пловдив – 145 на брой. От област Стара Загора ще бъдат подпомогнати 96 розопроизводители, а от област Пазарджик – 54.
    Припомняме, че чрез схемата розопроизводителите ще бъдат компенсирани за направените от тях разходи при производство на цвят маслодайна роза от видовете Дамасцена и Алба, използван за преработка. Държавната помощ ще подкрепи икономически стопаните след срива в търсенето на розов цвят, вследствие на коронакризата.
      Помощта, която допустимите стопани ще получат, е в размер до 100 лева на декар. Тя се предостави под формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от разходите, направени за отглеждане на розови насаждения на единица площ до периода на прибиране на реколтата през 2021 г.
      Припомняме, че подпомагане получават регистрирани земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия, които нямат сключени договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година. Допустими за финансиране са и производители, които имат подписан договор с розоварните, но нямат изкупени количества маслодайна роза. Кандидатите трябва да имат още и актуална регистрация в Регистъра по Закона за маслодайната роза. 
    Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати средствата на розопроизводителите до 5 ноември 2021 г.

          20 октомври 2021 г.                                      ДФ „Земеделие“ – РА


Copyright ДФЗ


2021-10-20 13:07:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   20.10.2021 Изказване на г-жа Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, на Четвъртия банково-финансов форум на сп. Мениджър „Бъдещето на парите“, 20 октомври 2021 г.

Copyright БНБ


2021-10-20 09:40:00

BNSI
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител ••• Умирания през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

През третото тримесечие на 2021 г. (27-ма - 39-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 30 071, а коефициентът на обща смъртност - 17.5‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 4 463, или със 17.4%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 4 276, или с 12.4%. Смъртността при мъжете е по-висока (18.7‰) в сравнение с тази при жените (16.5‰).

AIPetrova сряда, 20.10.2021 - 09:40
Прессъобщение

Copyright НСИ


2021-10-20 08:00:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   20.10.2021 Резултати от анонимен конкурс за изработване на проекти за медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Гоце Делчев“, емисия 2022 г.

Copyright БНБ


2021-10-20 08:00:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   20.10.2021 Резултати от анонимен конкурс за изработване на проекти за медна възпоменателна монета „100 години от рождението на Стоянка Мутафова“, емисия 2022 г.

Copyright БНБ


2021-10-19 17:28:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

   Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изготви индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2021 г.

   Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ и поетите ангажименти на ръководството за публичност и прозрачност, Разплащателната агенция информира земеделските стопани кога да очакват постъпления по сметките си до края на тази година. Графикът е публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие“

   Първото плащане за Кампания 2021 г. е насочено към животновъдите. В периода от 20 до 31 октомври те ще получат първи транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1).  От 1 до 10 ноември ще бъдат преведени средствата от първи транш по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

   Припомняме, че на последното си заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди близо 34 млн. лв. за първи транш по двете преходни помощи. От тях над 18,9 млн. лв. са разпределени по Схемата за преходна национална помощ за говеда, а 14,9 млн. лева са предвидени за плащания по преходната помощ за овце-майки и кози-майки.

 В началото на декември ще започнат плащанията за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“. Оторизациите по схемите и мерките, при които са налице животни, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат извършени след приключване на всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.

   Най-очакваните плащания, тези по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), ще бъдат наредени в периода от 10 до 20 декември 2021 г.

  Субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2/НР3) ще бъдат преведени също в периода от 10 до 20 декември 2021 г.

   Припомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите оторизации към тях.  

  

  19 октомври 2021 г.                      ДФ „Земеделие“ – РА

 


Copyright ДФЗ


2021-10-19 12:00:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   19.10.2021 Преки инвестиции • Август 2021 г.

Copyright БНБ


2021-10-19 10:41:52

Станков, Тодоров, Хинков и Спасов
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

На 17.12.2021 г. изтича срокът на страните от Европейския съюз да приведат националните си законодателства в съответствие с разпоредбите на Директива 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (красноречиво известна на английски като The Whistleblower Directive). Директивата предвижда създаването на организация от работодателите по такъв начин, че да бъде предоставена безопасна възможност на … прочети повече Нова законодателна рамка ще защитава лицата, сигнализиращи за нарушения и нередности. Какво трябва да знае бизнесът?

The post Нова законодателна рамка ще защитава лицата, сигнализиращи за нарушения и нередности. Какво трябва да знае бизнесът? appeared first on Станков, Тодоров, Хинков и Спасов.


Copyright Адвокати Станков, Тодоров, Хинков и Спасов


2021-10-19 09:07:04

Апис – Силата на информацията
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител ••• В брой 87 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплаща­не на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за … Има още
Апис Европа АД

Всички права са собственост на съответните издатели