Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Български счетоводител - бюлетин

2020-10-20 15:50:34

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Copyright НСИ


2020-10-20 14:50:53

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

През октомври Националният статистически институт започна работа по проект „Статистика на недвижимите имоти“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016551-2020-BG-RES.

Copyright НСИ


2020-10-20 12:38:34

Новини НОИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

noi-1На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.


Copyright НОИ


2020-10-20 10:00:33

Апис – Силата на информацията
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител ••• В днешния 90-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, които влизат в сила от 1.11.2020 г. Създава се нова дирекция „Лабораторен контрол“, тъй като до момента в Българската агенция … Има още
Апис Европа АД2020-10-16 13:20:04

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

За трета поредна година Националният статистически институт проведе обучения на учители и директори на училища за Европейската олимпиада по статистика за ученици през 2021 година. В тях взеха участие шестдесет и четири настоящи и бъдещи ментори на отбори от 44 училища и 25 града, разделени в две групи на териториален принцип - за Северна България семинарът се проведе в гр. Велико Търново, а за Южна България - в гр. Пловдив.

Copyright НСИ


2020-10-16 12:56:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   16.10.2020 Публикация на г-н Радослав Миленков и г-н Калин Христов, подуправители на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 63, октомври 2020 г.

Copyright БНБ


2020-10-16 12:16:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   16.10.2020 УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ)“ (EBA/GL/2020/09 от 1 юли 2020 г.), издадени от ЕБО и публикувани на официалната му страница

Copyright БНБ


2020-10-16 09:22:04

Апис – Силата на информацията
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител ••• В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за убежището и бежанците, с които се прецизират и допълват разпоредби, така че да са в съответствие с европейското законодателство и с препоръките на Европейската комисия. Променя се концепцията … Има още
Апис Европа АД


2020-10-15 15:00:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Световният ден на храната се чества по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие към ООН. Той насочва общественото внимание към теми като изхранването, земеделието, недохранването и най-вече глада в световен мащаб. Отбелязва се в над 150 държави, обединени около глобалната цел - изкореняването на глада по света до 2030 година.

 


Copyright НСИ

Всички права са собственост на съответните издатели