Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Уважаеми посетители, Вече може да използвате тази заглавна страница и на Вашият мобилен телефон или таблет
Вече може да свалите и мобилно приложение за Android от секция Download на менюто
Български счетоводител - бюлетин

2018-08-20 17:14:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

  На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани 9 456 броя уведомителни писма за площи, декларирани от повече от един кандидат за Кампания 2018.

  Всички земеделски стопани, при които са констатирани двойно-декларирани площи, могат сами да изтеглят уведомителните писма съдържащи данни за парцелите и кадастралните имоти, в които са констатирани застъпвания.

  Данните могат да се свалят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания, която се намира на началната страница на уеб сайта на Фонд „Земеделие“.

   Достъпът до системата става чрез потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни, както и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.

  За допълнителна информация или съдействие за изтегляне/получаване на уведомително писмо, кандидатите могат да се обръщат към регионалните структури на ДФЗ (по адресна регистрация на стопанина), или към най-близката Общинска служба по земеделие.

 

    20 август 2018 г.                                              ДФ „Земеделие“ -РА


Copyright ДФЗ


2018-08-17 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Проверката е на Икономическа полиция, ГДНП, ОДМВР-Пловдив, ИААА и НАП

В три центъра за обучение на водачи на МПС, стопанисвани от две юридически лица, в Пловдив беше извършена съвместна проверка от служители на Икономическа полиция в Главната дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР-Пловдив, Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и НАП Пловдив.

При извършената проверка на един адрес, собственост на юридическото лице, стопанисващо две школи, е установено, че паричните преводи от курсистите към учебния център, се извършват предимно на ръка, като им се издават квитанции от друга автошкола. След снети подробни обяснения и извършена проверка от страна на НАП е взето решение да бъде затворен въпросният учебен център до отстраняване на пропуските.

При проверка на дружеството във втори обект е установено, че са налице несъответствия в касовата наличност, големи разминавания в реализираните обороти и оборотите, декларирани пред НАП в месечните Счетоводни декларации и годишните данъчни декларации. Констатирани бяха и други нередности по линия на ИА „АА“ и предстои налагане на актове за установени административни нарушения по отношение водене документация на курсистите в автошколата.

Работата по случая продължава за изясняване обстоятелствата, свързани с отчетността на школата.


Copyright НАП


2018-08-17 07:27:16

Новини НОИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

flyer bg-ger1От 18 до 20 септември 2018 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще е домакин на традиционните българо-германски консултационни дни. За първи път инициативата ще се проведе в едновременно в два български града.


Copyright НОИ


2018-08-16 12:00:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   16.08.2018 Дружества, специализирани в кредитиране • Юни 2018 г.

Copyright БНБ


2018-08-15 18:03:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   15.08.2018 Във връзка с публикация във в. „24 часа“ от днес, 15.08.2018 г., под заглавие „Българските банки предупредени да се чистят от турски активи” Пресцентърът на БНБ заявява, че изнесената информация не отговаря на истината. В централната банка не е постъпвало запитване от вестника по темата

Copyright БНБ


2018-08-15 14:00:00

БНБ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••   15.08.2018 Лизингови дружества • Юни 2018 г.

Copyright БНБ


2018-08-15 11:00:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 474 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8.7%.

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 331 лв. и се увеличава с 11.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

През второто тримесечие на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.


Copyright НСИ


2018-08-14 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

 

 


Copyright НАП


2018-08-14 16:40:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.


Copyright НСИ


2018-08-14 14:43:00

ДФЗ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

      ДФ „Земеделие“ изплати на розопроизводителите близо 2 млн. лева (1 921 520 лв.) по схемата на минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани. Подпомагането се предоставя на площ и е за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.
      Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена от МЗХГ след подаване на всички заявления за участие по схемата. Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 15 хил. евро ( 29 337,45 лв.) за период от три последователни данъчни години.
     Розопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за престижа на България в международната търговия с натурални етерични масла.

 

       14 август 2018 г.                                        ДФ „Земеделие“-РА


Copyright ДФЗ

Всички права са собственост на съответните издатели