Мобилен навигатор bg112.com Новини Политика Спорт Счетоводство Регионални 

Мобилен навигатор bg112.com


Уважаеми посетители, Вече може да използвате тази заглавна страница и на Вашият мобилен телефон или таблет
Вече може да свалите и мобилно приложение за Android от секция Download на менюто
Български счетоводител - бюлетин

2017-10-17 16:35:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

На 20 октомври 2017 г. по случай Европейския ден на статистиката и 80-годишнината от началото на обучението по статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, ще се проведе научнопрактическа конференция „Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения“. Научният форум е организиран от висшето училище в навечерието на неговия празник в партньорство с Националния статистически институт и отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, храните и горите.  

Copyright НСИ


2017-10-17 15:30:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

В периода 18 - 20 октомври в Националния статистически институт ще се състои международен семинар на тема: „Европейската статистическа система - провеждане на председателството на Съвета в рамките на ЕСС“.

Copyright НСИ


2017-10-17 15:17:44

MicroinvestMicroinvest
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител ••• Фирма Глобал ЕООД предлага продуктите на водещи марки в областта на образователните материали:  uchitel.bg и игри и играчки: kinderplus.bg. От няколко години за управление на наличностите и обработване на заявките, те разчитат на софтуерните решения на Microinvest. “Поради разгръщане на асортимента се появи … Continue reading
Copyright Microinvest


2017-10-17 12:44:33

Блог – Aдвокат Росен Димитров
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Така към настоящия момент прекратяване на регистрацията на МПС, чрез сваляне на регистрационните номера може да стане и ако един автомобил се управлява не от собственика а от друго лице.

ТОЕСТ, МНОГО ВНИМАВАЙТЕ НА КОГО ДАВАТЕ ДА ПОЛЗВА КОЛАТА ВИ!

*Настоящата статия не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

The post КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя? appeared first on Aдвокат Росен Димитров.


Copyright Адвокат Росен Димитров


2017-10-17 11:30:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

На 18 и 19 октомври 2017 г. в Брюксел ще се проведе конференция на високо равнище под надслов „Сила, произтичаща от статистиката: данни, информация и знания“.

Copyright НСИ


2017-10-16 00:00:00

Новини НАП
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Публикувано е становище с изх. № 92-00-1299#2/4.10.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно условието задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на данъчни облекчения.

Рубрика Становища, указания, инструкции

 


Copyright НАП


2017-10-16 15:57:57

Анализи и коментари - InBalance - InBalance
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Когато самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на търговско дружество, е платец на доходи от наем, би могло да се сблъска с два ключови въпроса:

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем:

- когато ползва наетия имот само за жилищни нужди, и

- когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице.

На едно такова запитване от м.май 2017 г. от НАП дават становище, според което:

В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец  на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и удържането на авансовия данък от платеца на дохода – предприятие или самоосигуряващо се лице, следва да се извършва във всички случаи на изплащане на доходи от наем, без значение размер на дохода и начина на плащане на дохода.

Режимът за удържане и внасяне на авансов данък от платци на доходи от наем /наематели/, които са самоосигуряващи се лица, се отнася само за случаите, когато те изплащат доход от наем, в качеството си на такива. Тоест, ако самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, плаща доход по договор за наем с физическо лице за имот, който ползва за жилищни нужди, лицето не следва да прилага чл. 44, ал. 4 и 5 от ЗДДФЛ, независимо че има статут на самоосигуряващо се лице. Задължението за удържане и внасяне на авансов данък за дохода от наем ще е налице, когато лицето плаща наем за имот, използван при упражняването на свободната професия /офис и др.подобни/.

Следователно в случай, че наетият имот се ползва като жилище, въпросното самоосигуряващо се лице,съдружник в ЕООД, не следва да удържа авансов данък, тъй като няма регистрация в регистър „Булстат“ като лице, упражняващо свободна професия и този наем не е свързан с такава дейност.

При условие, че наетият имот се ползва за дейността на ЕООД, то следва наемните отношения да се договорят между наемодателя и дружеството, тъй като дейността се извършва чрез дружеството. В този случай, съгласно чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие, размерът на данъка ще се определя и данъкът ще се удържа от платеца на дохода /дружеството/ при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто. 

Източник: НАП/Въпроси и отговори


Copyright България - InBalance


2017-10-16 14:09:30

MicroinvestMicroinvest
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител ••• В дните от 8 до 11 ноември 2017 г. Microinvest Ви кани да посетите нашия щанд  по време на международното изложение за хотелско,  ресторантско, кетъринг и СПА оборудване – СИХРЕ. Изложбата ще се проведе в Зала 5  и  6  на Интер Експо Център. Ще … Continue reading
Copyright Microinvest


2017-10-16 10:00:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Националният статистически институт е домакин на обучение на статистици от България, Хърватия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция, организирано съвместно с Евростат. Лектори са Дарио Буоно и Енрико Инфанте от Евростат. Курсът се провежда в периода 17 - 19 октомври 2017 г. в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч.

Copyright НСИ


2017-10-13 11:00:00

НСИ
••• Публикация във Facebook група Български счетоводител •••

Индексът на потребителските цени за септември 2017 г. спрямо август 2017 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. 


Copyright НСИ

Всички права са собственост на съответните издатели